Jump to content

Lojz

Members
 • Posts

  1,293
 • Joined

 • Last visited

Reputation

0 nevtralno

Member title

 • Member Title
  Model Hud K Ps

Other informations

 • Car modell
  mazga

Recent Profile Visitors

270 profile views
 1. stana2310, bolj, ko bo? poslu?al Bossa, manj bo? zvedu, ?eprav ima on doktorat iz vsega. Ti bo Lojz povedal kako je s to "?udno" in kun?tno stvarjo... Jermen cvili, ker je struktura in zmes v jermenu pa? tak?na, da drgnenje in trenje med jermenico in jermenom povzro?a cviljenje. To je isti slu?aj, kot pri brisalcih. Eni brisalci z dolo?eno zmesjo gume, pri dolo?eni vlagi in temperaturi cvilijo, drugi pa? ne. Al pa, podobno je pri ?evljih. Dolo?en podplat na ?evljih na dolo?enih podlagah ali temperaturah ?kriplje, drugi pa? ne. Se pa z leti in menjavo temperature zmes gume spreminja. Tud guma na avtu za?ne pri dolo?enih temperaturah (zima - poletje) in dolo?eni asvaltni strukturi cvilit. Zamenjaj jermen, pa bo verjetno bolj?e. Ni pa nujno, ker lahko trofi? podoben jermen s podobno strukturo. Za za?etek lahko naredi? tako kot ti je tukaj ?e nekdo reku. Nama?i jermen s ?ajfo. Bo? vsaj izklju?il defekt na le?aju. Sicer pa le?aj po navadi ru?i, ne cvili.
 2. A nisi ti reku, da s svojo BTjko ne gre? hitreje kot 50/h in da zato ne rabi? tistega ?leba pod brisalci?
 3. Predpise ne sme? kr?iti nikjer in nikoli! ?e ti trdi? druga?e, mi prosim napopaj link zakona, kjer pi?e kdaj in v kak?nih primerih ti lahko kr?i? predpise! Bi rad videl to. Ja pa ti bom pisal. ?e je tako kot si napisal, imata oba prav. Nih?e od vaju ni v prekr?ku. Un pred tabo vozi pa? svojim sposobnostim, svojemu avtu in razmeram primerno, ti pa vozi? svojim sposobnostim, svojemu avtu in razmeram primerno. Oba imata to pravico. Ampak ti bo? pa? moral malo po?akat na primeren ?as in na primerno mesto, da bo? po?asnej?ega od sebe, VARNO prehitel. Tako gredo te zadeve.
 4. O nene. S kr?enjem predpisov ogro?a? vse ostale udele?ence v prometu. Tega mandata pa ti ni podelil nih?e. Ti nima? nikogar pravice ogro?at, na ra?un svoje objestnosti.Seveda vsak, ki se poda na cesto, prevzame dolo?eno tveganje nase. Ampak to tveganje vsak prevzame nase takrat, ko se odlo?i da bo napravil vozni?ki izpit po pravilih in v tak?ni meri, katera so zapisana pri polaganju vozni?kega izpita. Kdor je ?el delat izpit, je bil seznanjen s pravili in s temi pravili lahko vsak presodi ali je pripravljen v skladu s temi pravili prevzet dolo?eno tveganje. Ti pa s svojim divjanjem, vsem ostalim udele?encem, vsiljuje? neka svoja pravila in s tem posredno vsakemu udele?encu v prometu vsiljuje? VE?JE tveganje. Te pravice pa ti nima?!
 5. Nisi zastopu. Umakni se nazaj na vozni pas, kadar na prehitevalnem pasu dohiti? vozilo, ki vozi po?asneje od omejitve. To je tvoja logika, ne moja, ker si ti tisti, ki ?eli?, da se umikamo prekr?karjem. Tega ne ?elim jaz, ampak ti.In ?e enkrat; Prehitevalni pas ni pas za dirka?e ali pas za divjake ali pas za zdravljenje manjvrednostnih kompleksov. Prehitevalni pas je namenjen prehitevanju pri maksimalni hitrosti 130km/h pa navzdol. Ne na vzgor.
 6. ?e?e, ampak za pravila, ki veljajo na na?ih cestah, prakti?no nih?e ne rabi hitrej?ega vozila. ?e si ti kupil "bolida" ki leti 300, 400 al pa ?e ve?, je to tvoj problem ali pa tvoja pravica ali pa, ?e ho?e?, tvoja smola. Ti bi se moral prilagajat tistim, ki vozijo 130, ne obratno. Ker si se ti zajebal v kalkulaciji, ne ostali. Od tistih, ki vozijo/mo po predpisi, ti nima? nikakr?ne pravice zahtevat, da se prilagajamo tebi, ker si ti tisti, ki gre?i?.
 7. 'YavarYe X6V6' tak?ni primeri, kjer bi se nekdo 30km dale? vozil 30pod omejitvijo in da ga na tej dol?ini ne bi blo mo?no prehitet, ne obstajajo. Tak primer obstaja samo v va?ih nadobudnih glavicah. Pa v pravljicah. Kje v teh ?lenih pi?e, da se mora? umaknit, kadar ?e vozi? z maksimalno hitrostjo 130km/h? Pri tej konkretni na?i debati je klju?ni faktor v tem pogovoru HITROST 130. Vi pa to kar ignorirate. Ehehehe,dragi moji, ne gre to tako Dragi moji, govorite hipoteti?ne neumnosti. ?e se vozi z maksimalno hitrostjo, se nima? komu umaknit. Ker ga ni. 130 je kon?na hitrost. Torej konec. Druge brzine na na?i cesti ni. Tle se kon?a.
 8. Napopaj link tega ?lena, ki govori TO?NO o tem kar ti trdi?! Prosim!
 9. Ko tako ?lovek malo pomisli, ?ele vidi kak?ne bu?ke vi tukaj kotalite. Poslu?te dragi mojstri! Pa se pejmo po va?e. Torej; Kdor vozi po AC hitreje od omejitve, je v prekr?ku. Dr?i? Dr?i. In vi trdite, da se morajo ostali temu prekr?karju umaknit nazaj na vozni pas. Dr?i? Dr?i! Zdaj pa poglejmo ?e z druge strani. Kdor po prehitevalnem pasu vozi po?asneje od 130 in se ne umakne, je tudi v prekr?ku. Dr?i? Dr?i. Torej se morate tudi vi temu po?asnemu prekr?karju lepo umaknit nazaj na vozni pas. Dr?i? Torej va?a teorija je tak?na; Umikajte se prekr?karjem!
 10. Tako je. Ampak hitreje od 130 ne sme? prehitevat. Kdor gre hitreje, pomeni da divja oziroma dirka. In prehitevalnemu pasu se re?e prehitevalni pas, ne re?e se mu pas za dirke oziroma divjanje, oziroma pas za zdravljenje manjvrednostnih kompleksov. Nene, uklopko ni res, Ne menjam teme jaz. Vi bi pa? skozi stranska vrata meni radi prodali, da si se dol?en umikat, ?eprav ?e vozi? z maksimalno hitrostjo, torej130.?e vozi? POD omejitvijo, je pa to druga pesem in si se dol?en umaknit. To pa jaz ne zanikam. Ampak tak?nih po?asnetov, katere vi tukaj neprestano servirate, sploh ni veliko in so redki, In taki se slej ko prej umaknejo. Meni se zmeraj. Le kak?nih par sekund je treba po?akat.
 11. Dopu??am mo?nost da se motim, ampak logi?no je, da kdor ?e pelje z maksimalno dovoljeno brzino, se pa? nima komu umikat, ker pa? nih?e ne sme, razen policije, gasilcev, re?ilcev itd... peljat hitreje. ?e je 130 kon?na brzina, je to pa? maksimum kar se sme. Tle ni dileme. Je pa iz vidika varnosti sigurno bolje, da se divjaku, ki kr?i predpise, umakne?. [ Opa opa jures, ne zavajat! Zdaj ?ele vidim, kaj bi ti meni rad prodal! Govoriva o umikanju iz prehitevalnega pasu, v primeru, ko ?e pelje? z maksimalno hitrostjo, torej 130. V ?lanku pa opisujejo primer, ko nekdo po prehitevalnem pasu vozi 107km/h. Torej je ?e rezerva in ta se je dol?en umaknit. ?e vozi? z ni?jo hitrostjo od dovoljene si se logi?no dol?an umaknit hitrej?im. ?e pa vozi? z maksimalno dovoljeno hitrostjo, pa nisem ?isto prepri?an, ker enostavno, hitrej?ih pa? ni, oziroma, bolje re?eno, jih ne bi smelo bit. A lahko napopa? kak?en link na to tvojo trditev? Dej mi link prosim!
 12. Hja, jasno, da se bo? umaknil, pa ?eprav nisi dol?en umakniti se, saj ?e pelje? z maksimalno hitrostjo . Umaknil se bo? pa zato, ker se pa? no?e? kosat z ponorelim bedakom, ki kr?i omejitve in vse mo?ne predpise. Ampak to ne pomeni, da ima divjak prav. To enostavno pomeni, da mora pametnej?i pa? re?it situacijo sicer bo pokalo.Enako je npr v kri?i??u, ko nek nestrpne? zapelje v zabasano kri?i??e ?eprav je jasno, da se kri?i??e pred njim ne bo izpraznilo pravi ?as, pa potem ta ?iv?ko ostane sred kri?i??a, ko mu sveti ?e rde?a na semaforju. Jasno da bo potem pametni ?ofer po?akal pred kri?i??em ?eprav ima zeleno, saj enostavno nima kam ve? peljat in bo po?akal, da se najprej iz kri?i??a skidajo nestrpne?i. Pameten mora pa? re?evat situacije, ker bedak ga ni v stanju re?evat, saj je bedak tam zato, da tak?ne situacije povzro?a.
 13. Jaz pa osebno mislim da se ti moti?. Ni nevaren tisti, ki je po?asnej?i od tebe. Nevaren si ti ker ima? slabe ?ivce. Tistega po?asnej?ega ti pa? uporablja? za svoj izgovor. Jures, po?asneje od najvi?je dovoljene hitrosti, je dovoljeno vozit. Ni pa dovoljeno vozit hitreje od najvi?je onejitve. Zakaj ne re?e? naj vprea?a mene? Jaz ne vidim toliko po?asnetov kot jih vidi? ti, Lab,i Boss itd... Naj pripomnim da jaz vozim po omejitvah. A je mogo?e to vzrok, da vidimo razli?no? No no jures, ni vsak butelj, kateri vozi po predpisih.Res je, da je levi pas namenjen prehitevanju, je pa tudi res da je levi pas namenjen vo?nji z najve? 130 km/h. In res je tudi, da se da prehiteti tudi z manj?o hitrostjo od najvi?je dovoljene, ?e razmere pa? ne dopu??ajo najvi?je dovoljene hitrosti in gre nekdo ?e po?asneje od tebe.. Se ti ne zdi? Nisem vedu da ima? tud ti slabe ?ivce. In ko pravi?, da ne gre za omejitev. Moti? se. Gre dragi Jures. Gre za omejitev. Omejitev na cesti TUDI obstaja, ne obstaja samo prehitevalni pas. In po prehitevalnem pasu prehiteva? lahko samo v okviru omejitev, druga?e ne. ?al nima? prav. Kot vidim, sem dobil somi?ljenika, ki spo?tuje red, disciplino in predpise in vi bi ga spet radi diskvalificirali, morda celo likvidirali. Tako kot ste se spravili name. Ni lepo od vas. Torej dragi foruma?i, kot vidite nisem edini, ki vozim po predpisih. @srobert, dobrodo?el v drezanju osjega gnezda prekr?karjev!
 14. Lojz

  mazda bt 50

  Saj vem, da mi ne boste verjeli in da boste spet vsi sko?ili vame, ampak, tak povo?en zajec ni za drugam, kot direkt za na gnoj. Zbita ?ival ima tolko potpludb, zme?kanin, strjene in vserjene krvi v mesu in tudi razlitega dreka v trebuhu itd...da je tako meso prakti?no neu?itno. ?e pes ne mara ?ret tega pome?kanega in posranega mesa.Dopu??am pa mo?nost, da mojster Slivka tega zajca sploh ni povozil, ampak, je avto lepo ustavil, zami?al na eno oko, pomeril in ustrelil. Tak na?in priprave kosila pa bi res znal postati dober. To je pa ?ist druga muska kot tisto prvo, na kar ste mogo?e pomislili.
 15. Tukaj ne gre za podporo. Dejstvo je, da je vo?nja 20km/h pod omejitvijo, MANJ nevarna kot vo?nja 20km/h NAD omejitvijo.Otro?je lahka in zdrava kme?ka logika. Tud policaji to ?e vedo, zato so pa kupili provide in raje lovijo prehitre kot prepo?asne.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.