Jump to content

Petrol

Members
 • Posts

  3
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

205 profile views

Petrol's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 • Dedicated Rare
 • Week One Done Rare
 • One Month Later Rare
 • One Year In Rare

Recent Badges

0

Reputation

 1. Spoštovani, izkoristek še tako kvalitetnega goriva lahko z dodatki še izboljšamo. KOEL Plus, katalizator zgorevanja ekstra lahkega kurilnega olja, je visoko učinkovit dodatek, ki izboljšuje naravne lastnosti kurilnega olja. Zagotavlja manjšo porabo goriva ter manjše emisije, zaradi dodatnih inhibitorjev in stabilizatorjev pa preprečuje nastajanje mulja in korozije v vašem rezervoarju. V primeru dodatnih vprašanj se lahko na nas vedno obrnete tudi preko sistema Povej Petrolu. Lep pozdrav, Marija Klemenčič Podpora Prodaji Petrol d.d., Ljubljana
 2. Pozdravljeni, cena plina se oblikuje prosto in je odvisna od nabavnih pogojev oziroma cen na mednarodnih trgih, medtem ko je bencin podvr?en vladni uredbi. Seveda je na?a ?elja, da je cena avtoplina med 50 in 60 odstotki cene bencina, kar nam v zadnjih letih tudi uspeva. ?e pogledate absolutno razliko med obema cenama v centih, je v zadnjih mesecih celo rekordna. Vendar pa je pri tem teba dodati, da Slovenija plin v celoti uva?a, kar pomeni, da je treba upo?tevati tudi logisti?ne stro?ke, zaradi majhnosti trga pa tudi ne moremo dosegati ekonomije obsega in s tem ni?je nabavne cene. Kot smo ?e poudarili pa se lahko za nova vpra?anja, komentarje, kritike ali ideje pa se lahko kadarkoli obrnete na na? sistem Povej Petrolu (www.petrol.si/povej). ?iga Fi?er Strate?ko-korporativno komuniciranje, Petrol
 3. Pozdravljeni, trudimo se, da na vsa vpra?anja, ki jih dobimo, odgovorimo ?im bolj konkretno, predvsem pa strokovno. Zato na vpra?anja iz sistema Povej Petrolu odgovarjajo zaposleni, ki so odgovorni za podro?je, na katerega se vpra?anja nana?ajo. V va?em primeru, velja, kar pravi uredba, zato bistveno bolj osebnega odgovora tudi ne moremo dati. V primeru, da pa ?elite dodatno pojasnilo, se lahko vedno obrnete na osebo, ki vam je odgovorila. Za nova vpra?anja, komentarje, kritike ali ideje pa se lahko kadarkoli obrnete na na? sistem Povej Petrolu (www.petrol.si/povej). Lep pozdrav, Klemen Ger?ak Petrol Marketing
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.