Jump to content

sylver

Members
 • Posts

  421
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by sylver

 1. Ali je res potrebno ?e pri taki kilometrini naredit "generalko" vozila? Veriga, vztrajnik, sklopka, amortizerji, kon?niki, katalizator, dpf filter, AGR ventil, turbina, vse 4 ?obe po mo?nosti... To bi potem bilo okoli 5.000 EUR vlo?ka, da bo potem nadaljnjih 200.000+ km vse ok.
 2. To je mi?ljeno za verigo, da se po 200.000 km ?e sli?i? ?e je temu tako, kako to, da na uradnem servisu nimajo predvidene menjave verige? Pa ja ho?e? najbolj?e svojemu avtu. ?e en zelo znani privatnik mi je povedal, da je potrebno zamenjati verigo pri 250.000.
 3. ?e pozna? koga, ki ima ta motor pa ve? kot 200.000 km, naj ti malo pove, kako mu laufa ma?ina. Pa kako je z verigo pri tej ma?ini - se jo menja ali ni potrebe? Zadnji? sem eno 3ko letnik 2014 poslu?al, ima nekje 170.000 km pa se je ma?ina malo "?udno" sli?ala (kot neenakomerno delovanje). Avto se sicer ?e ni segrel, bil je hladen pa na mestu, morda je tudi to razlog? Ko sem jaz imel ?e mojo 3ko z enakim motorjem, tega ?udnga zvoka ni bilo (vsaj spomnim se ne). Je pa res, da sem imel veliko manj km prevo?enih (okoli 90.000 km). Te?ave z odmi?nimi gredmi: ?e so bile odpravljene na uradnem servisu, se ne morejo ponoviti? Recimo zaradi ostalih nepravilno delujo?ih zadev, da bi se ta te?ava ponovila.
 4. Kako se kaj obnesejo tile 2.2 dizel Skyactive mlin?ki z veliko kilometrino? Sedaj je ?e nekaj let, odkar so na trgu in nekatera vozila imajo tudi ?ez 250.000 km. So znani/predvideni kak?ni problemi pri taki kilometrini? Se res menja veriga pri 250.000 km? Na servisu pravijo, da ni predvidena menjava.
 5. Zdaj te bodo pa napadli, da ?e ?eli? tako funkcijo, pojdi na druge znamke Druga?e pa da se tudi to uredit, vendar ne na uradnem servisu. Obstaja "modul", katerega samo priklopi? (plug&play) in stvar zelo lepo deluje. Lahko odpira? kot tudi zapira? vsa 4 okna z daljincem (sicer ne vsa 4 hkrati, ampak odpira/zapira eno po eno). Modul je dokaj poceni, vgradi? pa lahko sam. Ne vem pa, kako to vpliva na garancijo vozila, tako da odsvetujem razne posege vozilo, v kolikor ga ima? ?e v garanciji.
 6. Hellow No, po dolgem ?asu se spet ukvarjam in raziskujem s temi lu?mi pri Mazdi in ugotavljam, da stvar ?e vedno ne funkcionira tako, kot pri ostalih znamkah oziroma da je ?e slab?e Namre? danes sem bil kar malo presene?en nad tem, ko smo v avto hi?i testirali novo ?estico, staro 2 meseca, z maksimalno opremo. Da naredim povzetek kaj sploh pomeni Leaving in kaj pomeni Coming home: Leaving home pomeni, da ko pono?i odklenem vozilo z daljincem, se pri?gejo vse lu?i zato, da vidim pot do vozila Coming home pomeni, da ko pono?i ustavim in ugasnem vozilo (recimo, ko se pripeljem domov), ob izklpu vozila lu?i ?e vedno svetijo naprej za toliko ?asa, kolikor smo mu nastavili v nastavitvah zato, da vidim pot do doma No sedaj pa k dejstvom: 1. Leaving home pri ostalih znamkah, ko so lu?i nastavljene na AUTO: ko se pono?i pribli?ujem vozilu, ga z daljincem odklenem, se pri?gejo vse lu?i na vozilu (tako sprednje kot tudi zadnje); lahko se regulira ?as trajanja pri?ganih lu?i (od 30 sekund do 120 sekund) Leaving home pri Mazdi (zadnje generacije), ko so lu?i nastavljene na AUTO: ko se pono?i pribli?ujem vozilu, ga z daljincem odklenem, se pri?gejo vse lu?i na vozilu (tako sprednje kot tudi zadnje); ni mo?nosti nastavljanja ?asa pri?ganih lu?i - tovarni?ko narejeno na 30 sekund Torej problem, ki ga vidim tu je ta, da: - ni mo?nosti nastavljanja, koliko ?asa naj svetijo te lu?i (30 sekund je za nekatere premalo, ker v?asih sredi no?i nese? prtljago v avto in pol se ugasnejo in ne vidi? ve? poti nazaj do vhoda doma in more? ponovno odklepati vozilo, da se ponovno pri?gejo lu?i, da vidi? pot) - funkcija deluje tako pono?i kot sredi belega dneva (avto je bil na soncu, 40 stopinj, stikalo na AUTO in ob odklepu so se pri?gale vse lu?i) - ZAKAJ IN ?EMU TO? Mar ni funkcija AUTO namenjena tudi temu, da poleg tega, da med vo?njo "upravlja" dnevne LED in no?ne LED lu?i, da "upravlja" tudi funkcijo Leaving home? Torej je za funkcijo Leaving home ?isto vseeno, ?e imam pri Mazdi nastavljeno na AUTO ali na ON - vedno bo funkcija ena in ista (tako pono?i kot po dnevi). Totalni obsurd! 2. Coming home pri ostalih znamkah, ko so lu?i nastavljene na AUTO: pono?i se pripeljem na cilj in izklopim vozilo - vse lu?i ostanejo pri?gane ?e naprej toliko ?asa, kolikor sem nastavil v nastavitvah Coming home pri Mazdi (zadnje generacije), ko so lu?i nastavljene na AUTO: pono?i se pripeljem na cilj in izklopim vozilo - vse lu?i se takoj ob izklopu vozila ugasnejo in ?e ?elim uporabljati Coming home funkcijo, MORAM VEDNO, ?ele ko odprem voznikova vrata, potisniti ro?ico za "blendanje" proti sebi (prakti?no poblenda? sredi parkiri??a) in ?ele takrat se aktivira funkcija Coming home Vidim, da pri Mazdi tega ne znajo naredit tako, kot je treba (kot imajo ostali proizvajalci). Ni mi jasno, zakaj se vse lu?i pri odklepu vozila pri?igajo tako podnevi kot pono?i, ?e je nastavljeno na AUTO? ?koda, pa sem le mislil, da se bom vrnil na Mazdo in bil zadovoljen uporabnik. Vidim, da temu ne bo tako S tem sporo?ilom nikakor ne ?elim re?i, da bom izbral konkuren?no vozilo. ?elim samo re?i, da se nekatere stvari premikajo zelo po?asi oziroma da gredo v napa?no smer, kar je velika ?koda in posledi?no samo ote?ujejo nakup vozila. Mene je minilo, ko sem videl kaj takega. Pa sem se odlo?al med Mazdo 6 letnik 2015 (facelit), Mazdo 6 letnik 2017 (zadnja generacija) in ostalimi znamkami. Eh Mazdica.. res, da si prava lepoti?ka, ampak pametna pa spet nisi toliko
 7. No, potem sta o?itno kar dva na?ina mo?na, kako skopirat original SD kartico na neko drugo. ?e ne prime en na?in, mora ta drug robertos664 - se ?e odlo?amo doma, pa sem pri?el malo na forum po ve? kot 1 letu in vidim, da se kaj dosti ni spremenilo
 8. Srebrna je res mal?ek dra?ja, ampak zaradi tega, ker je pa? novej?a. Poskusi se zmenit za kak?en popust, sigurno se da ?e kaj naredit pri ceni
 9. ?e koga zanima: podatki v tej zadnji posodobitvi so od 2016 Q4 (?eprav ima NNG ?e 2 meseca zunaj 2017 Q1, ampak nemogo?e je pri?akovati, da bodo vedno zanje posodobitve na voljo, saj je potreben ?as, da se vsako posodobitev prilagodi za sistem). Kar se kopije kartic ti?e - tudi meni, ko sem ?e imel Mazdo 3 in original SD kartico, je ?lo brez problemov posodobit tako original kot tudi kopijo SD kartice, katero sem dejansko uporabljal v MZD, saj je bila veliko bolj odzivnej?a od originalne. Mislim, da original SD kartice niso class 10, ampak class 4 in razlika v delovanju navigacije je bila o?itna (vsaj pri meni). ?e me spomin ne vara mislim, da je potrebno na pravi na?in naredit kopijo SD kartice, da bo le ta pravilno in normalno delovala v MZD in da se jo bo lahko posodabljalo tako kot original. Ni dovolj, da naredi? iz enega okna "Copy - Paste" v okno nove SD kartice, ampak najprej s pomo?jo Toolboxa naredi? "Backup" original SD kartice na PC. Ko je to narejeno, odstrani? original SD kartico iz PC in vstavi? novo - hitrej?o SD kartico in s pomo?jo Toolboxa naredi? "Restore" na to novo kartico. Edino tako se ti bodo pravilno prenesle vse licence in podatki in edino tako bo sistem smatral, da je to polnovredna SD kartica. ?e vedno pa bo vezana samo in edino na tvoje vozilo
 10. Ta srebrna je novej?i model kar pomeni, da ima? ve? tovarni?ke garancije, saj je tudi skoraj 1 leto mlaj?a. Ta model ima tudi novej?i volan (ta ?rna ima starej?i volan, ker je starej?i model). Poleg tega ima? pri novej?emu modelu vsa 4 okna mo?nost odpreti samo s klikom na gumb, pri starem modelu to deluje samo na voznikovi strani (za ostala okna mora? dr?ati stikalo, da se odprejo). Ta novej?i model ima malo druga?no sredinsko konzolo, kjer se nahaja naslonjalo za roke. Poleg tega ima verjetno novej?i hardware za MZD. Skratka, jaz bi gledal ta novej?i model
 11. Hellow Po dolgem ?asu se doma ponovno odlo?amo za nakup Mazde. Tokrat bi se odlo?ili za Mazdo 6, letnik 2015, facelift-tan model. Na avtonetu je ena zanimiva pa mi prosim vi povejte, ali kdo pozna to vozilo (?eprav ni slovenska), gre za lastnika iz Medvod. On je to vozilo kupil pred 4 meseci v isti avtohi?i, kjer se sedaj ponovno prodaja ta isti avto. Gre za uvoz iz Francije od fizi?ne osebe, kilometri so kar realni (2 leti staro in 80.000 prevo?enih). Nikoli ni bil karamboliran ali po?kodovan, tu pa tam je bila kak?na praskica od parkiri??a, ampak je tudi to bilo popravljeno. Tako mi je bilo re?eno s strani tako prodajalca kot same avtohi?e. Gre za komisijsko prodajo. Po specifikacijah sode? to nikakor ni "Challenge" oprema, ampak bolj "Attraction" ali ?e kaj ve?? https://www.avto.net/ADS/details.asp?id=12273947&display=Mazda%20Mazda6%20CD150%20Challenge Kakr?nokoli mnenje bo dobrodo?lo. Hvala
 12. Jaz bom pa tako rekel/napisal: tudi na?i servisi so dobri, nekateri celo prijazni do strank (moj primer z A-Cosmos BTC). Zaupam jim, da so moje vozilo ustrezno posservisirali (kar se rednega servisa zadeva). Se pa strinjam s tem, ko je nekdo napisal, da takoj, ko se gre za neko ve?jo te?avo, o kateri niso seznanjeni, kako jo re?evati, se tudi oni obra?ajo na svoje vi?je in bolj usposobljene tehni?ne kadre. Konkretno za mojo te?avo "Loading navigation" so upo?tevali navodila, katera so prispela iz Avstrije. Ampak ve? ali manj je bilo to: namestite nov SW ali povozite isti SW. Torej tudi v Avstriji v takem primeru ne bi odpravili napake, ker je (o?itno) bila napaka v samem SW. Ne vem - ugibam. No, sedaj, ko pa MZD zmrzuje kljub temu, da smo namestili zadnji SW (celo 2x ?e se ne motim), pa spet nih?e nima re?itve. Tukaj pa se sedaj za?nejo te?ave, ker ni re?itve. Nih?e ne ve, zakaj se to dogaja in najla?je je re?i, da je tako delovanje normalno. Tu ne bo pomagala niti Avstrija, niti Nem?ija itd....ker se gre za te?avo, katera nastane nepri?akovano in nih?e ni seznanjen z njo, ampak jih (servis) stranka obvesti o te?avi. In v takih primerih oziroma za take primere bi bilo potrebno, da ima servis/uvoznik neko re?itev za stranko, da se stranka ne rabi ukvarjati s tem. Tega pa ni - o?itno nimajo postopkov, kako ravnati v takem primeru. To je problem, ?e mene kdo vpra?a. Kaj preostane taki stranki? Edino to, da se obrne na varstvo potro?nikov.
 13. Probal ze vsaj 5 razlicnih USB kljuckov. Vsi formatirani pred nalaganjem mp3jev. Prej ni bilo nikoli tezav s temi istimi kljucki...
 14. Meni tudi ne. Nimam pa ve? energije in volje, da bi se z zadevo ukvarjal. Zaradi narave dela, katerega opravljam, sem bil ?e preve? potrpe?ljiv.
 15. SW so nadgradjevali nekje 6x, potem so pa cel CMU zamenjali (baje) in ponovno novej?i SW gor dali.
 16. Nekaj je treba lo?it: - eno je, ko stvar dela tako, kot mora delat in zaradi tega spu??a razne zvoke itd.. (recimo to z zagonom hladnega vozila - to je povsem OK in jasno nam je lahko, da tako mora bit) - drugo pa je, da ti multimedia zmrzuje ob premikanju skladb naprej/nazaj in uga?anje celotnega MZD, saj to ni pravilno delovanje in se v drugih vozilih to ne dogaja (tudi v drugih vozilih Mazda z MZD ne) To sta 2 razli?ni zadevi. No kakorkoli, uvoznik pravi, da je tudi druga to?ka - normalno delovanje in da je problem v uporabniku, ker je preve? picajzlast in ker opazi to napako! Danes mi ?e niso ni? odgovorili oziroma me kontaktirali. ?akam na njihovo re?itev zame. Takega avta, ki me vsak dan, vsako uro in vsako minuto spravlja ob ?ivce (pa ?eprav samo zaradi tega, ker sistem zmrzuje in se uga?a ob premikanju mp3 skladb naprej) ne mislim imeti. Stvar sem po?teno pla?al in pri?akujem, da bo po?teno tudi dela! ?e je tako delovanje res normalno, potem zakaj ostali nimajo/te te napake in jo imam samo jaz? Potem bi tudi ostali morali imeti to te?avo, da ko 4x premaknete skladbo naprej/nazaj, da se vam celoten MZD sistem ugasne. Ker pa te te?ave nimate pomeni, da gre za napako na vozilu, katere ni mogo?e/se je ne zna odpraviti. ?e bi jo pa imeli ?e ostali, bi se prav tako - tako kot jaz - prito?evali ?ez delovanjem. Potem pa seveda prito?evanje ?ez servis (ker ne more napake odpravit) in ?ez uvoznika, ki ti re?e, da je te?ava v tebi, ker si preve? "natan?en" in opazi? te napake. Kje bo ?lovek po vsem tem zadovoljen uporabnik?! Pa da ne boste mislili, ni samo to te?ava, s katero sem se soo?al z Mazdo. Je bilo ?e marsikaj drugega zraven, ampak tisto sem pripravljen nekako pozabit, samo ?e najdejo zame ustrezno re?itev. ?e oni menijo, da je z vozilom vse OK, potem sploh ni problema. Jaz z veseljem zamenjam svoje vozilo z enim njihovim in bo problem re?en. Oni bodo moje vozilo prodali naprej drugemu kupcu, ki pa ne bo tako picajzlast in bo stvar re?ena.
 17. To ima? z notranje strani ekrana? Kaj pravi na to servis? Po?akajmo na kaj to?no?
 18. Mazde nisem ?e dokon?no pre?rtal. ?e napi?em bolj razumljivo: MAZDA Torej sem jo skoraj pre?rtal ?akam na MMS, kaj mi lahko ponudijo kot re?itev. Zaradi mene lahko tudi novo, povsem enako vozilo in z enako opremo. Ali pa kako drugo vozilo iz svoje ponudbe. Prepri?an sem, da bo tam delalo vse tako kot mora. Peugeot: hmmm... ja je kar med neza?elenimi. Najve?je te?ave sem imel z avtomatskim menjalnikom, kateri je "pokal", ko sem prestavil iz N/P v D. Prav zaropotal je cel avto. To je bilo za PSA servis normalno delovanje menjalnika Po nekaj ?asa sem na YT na?el posnetek, kjer je en gospod imel enake te?ave z enakim vozilom, kot je bilo moje. Re?itev? Zamenjava olja v menjalniku na vsakih 60.000km. Ko sem sam zahteval menjavo olja v menjalniku na uradnem servisu, so me debelo gledajo in mi rekli, naj si naj ne izmi?ljujem stvari, ker tega proizvajalec ne predpisuje. Olje v menjalniku je KAO lifetime! ?e posnetek, da napaka res obstaja, da ne bo spet kdo rekel, da si izmi?ljujem in da je krivda v meni, ker sem picajzlast: https://www.youtube.com/watch?v=QhsDv_iJxKg ?e se znebimo Mazde, bo na? naslednji...hm.....LPP torej Mercedes Benz!
 19. Sem zelo vesel zate in ti privo??im, da bo? ?e naprej vesel in zadovoljen. ?koda, ker kaj takega zase ne morem tudi jaz napisat.
 20. No to je recimo razlog, zakaj bi se lahko to piskanje uporabilo samo se mi to v 2 letih nikoli ni zgodilo, da bi ponesre?i prestavil na ON in pozabil ugasnit. Vedno je na AUTO in to je to. Javim odgovor MMS. Skratka - doma po vsej verjetenosti zaklju?ujemo z zgodbo pri Mazdi.
 21. ?e bo prilika, ti v Medvodah, ko/?e se sre?ava, v ?ivo poka?em, na kaj mislim in celo demonstriram
 22. Jest - lu?i se avtomati?no ne ugasnejo, ?e jih ima? na ON in ?e vozilo ugasne?. To pomeni, da jih tako ali tako MORA? ro?no ugasnit (prestaviti iz ON na avto), ko zapusti? vozilo, sicer svetijo in praznijo akumulator. Torej tudi po izklopu vozila, lu?i svetijo ?e naprej v "nedogled". Vzamemo primer, da je zunaj no? in se nekam pripeljem, kjer je temno (ni drugih zunanjih lu?i). Vozilo ugasnem in namenoma pustim lu?i na ON, ker bom 10 minut pred avtomobilom nekaj ustvarjal. Sedaj mi pa podaj odgovor na moje vpra?anje: zakaj bi si sploh aktiviral funkcijo piskanja (opozarjanja), da me sistem z neprestanim piskanjem opozarja, da so lu?i pri?gane? Piskanje se nadaljuje tudi v primeru, ko se vrata zaprejo (vozilo je ugasnjeno, lu?i so na ON). Saj mogo?e obstaja kak?na razlaga, zakaj bi bila ta funkcija koristna, ampak jaz v skoraj 2 letih nisem na?el prilike, da bi koristil to piskanje za pri?gane lu?i na ON, ker jih tako ali tako MORAM ro?no ugasnit, ko so na ON (torej nikoli jih ne smem pustit na ON, ko zapustim vozilo, kajti svetijo v nedogled). Pri novej?ih Mazda vozilih, kjer je na voljo funkcija Coming home, se lu?i ugasnejo avtomati?no po XY sekundah tudi v primeru, ko ima? na ON in tukaj je povsem druga (logi?na) pesem. Boss - sem o?itno preve? "?ustveno" navezan na vozilo
 23. SpEkTr - ?ele zdaj ti odpisujem na to, ker sem malo povpra?al in demonstriral kolegom omenjeno funkcijo. Razumem, da nekdo ob ugasnjenemu vozilu potrebuje vklopljene lu?i - to mi je povsem jasno in je funkcija OK. Nobenemu od kolegov pa ni bilo jasno (tako kot meni ne), zakaj bi si nekdo sploh nastavil piskajo?e opozorilo takrat, kadar namenoma pusti? vklopljene lu?i ob ugasnjenemu vozilu?!? Pa saj jih namenoma pusti? vklopljene in res nih?e od njih ne vidi smisla po taki funkciji, da te piskajo?e opozarja (cing, cing, cing, cing...), da si jih ponavaljam: namenoma pustil vklopljene. In ?e danes ne razumem uporabnosti te funkcije. Dokler mi nekdo ne poda dober primer, kdaj bi lahko ta funkcija pri?la prav?
 24. Danes sem jim poslal zadnji e-mail. ?akamo na odgovor.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.