Jump to content

sylver

Members
 • Posts

  421
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

sylver last won the day on July 12 2016

sylver had the most liked content!

About sylver

 • Birthday May 31

Profile Information

 • Location
  Izola, Ljubljana, Medvode

Recent Profile Visitors

549 profile views

sylver's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 • Conversation Starter Rare
 • Week One Done Rare
 • One Month Later Rare
 • One Year In Rare

Recent Badges

87

Reputation

 1. Ali je res potrebno ?e pri taki kilometrini naredit "generalko" vozila? Veriga, vztrajnik, sklopka, amortizerji, kon?niki, katalizator, dpf filter, AGR ventil, turbina, vse 4 ?obe po mo?nosti... To bi potem bilo okoli 5.000 EUR vlo?ka, da bo potem nadaljnjih 200.000+ km vse ok.
 2. To je mi?ljeno za verigo, da se po 200.000 km ?e sli?i? ?e je temu tako, kako to, da na uradnem servisu nimajo predvidene menjave verige? Pa ja ho?e? najbolj?e svojemu avtu. ?e en zelo znani privatnik mi je povedal, da je potrebno zamenjati verigo pri 250.000.
 3. ?e pozna? koga, ki ima ta motor pa ve? kot 200.000 km, naj ti malo pove, kako mu laufa ma?ina. Pa kako je z verigo pri tej ma?ini - se jo menja ali ni potrebe? Zadnji? sem eno 3ko letnik 2014 poslu?al, ima nekje 170.000 km pa se je ma?ina malo "?udno" sli?ala (kot neenakomerno delovanje). Avto se sicer ?e ni segrel, bil je hladen pa na mestu, morda je tudi to razlog? Ko sem jaz imel ?e mojo 3ko z enakim motorjem, tega ?udnga zvoka ni bilo (vsaj spomnim se ne). Je pa res, da sem imel veliko manj km prevo?enih (okoli 90.000 km). Te?ave z odmi?nimi gredmi: ?e so bile odpravljene na uradnem servisu, se ne morejo ponoviti? Recimo zaradi ostalih nepravilno delujo?ih zadev, da bi se ta te?ava ponovila.
 4. Kako se kaj obnesejo tile 2.2 dizel Skyactive mlin?ki z veliko kilometrino? Sedaj je ?e nekaj let, odkar so na trgu in nekatera vozila imajo tudi ?ez 250.000 km. So znani/predvideni kak?ni problemi pri taki kilometrini? Se res menja veriga pri 250.000 km? Na servisu pravijo, da ni predvidena menjava.
 5. Zdaj te bodo pa napadli, da ?e ?eli? tako funkcijo, pojdi na druge znamke Druga?e pa da se tudi to uredit, vendar ne na uradnem servisu. Obstaja "modul", katerega samo priklopi? (plug&play) in stvar zelo lepo deluje. Lahko odpira? kot tudi zapira? vsa 4 okna z daljincem (sicer ne vsa 4 hkrati, ampak odpira/zapira eno po eno). Modul je dokaj poceni, vgradi? pa lahko sam. Ne vem pa, kako to vpliva na garancijo vozila, tako da odsvetujem razne posege vozilo, v kolikor ga ima? ?e v garanciji.
 6. Hellow No, po dolgem ?asu se spet ukvarjam in raziskujem s temi lu?mi pri Mazdi in ugotavljam, da stvar ?e vedno ne funkcionira tako, kot pri ostalih znamkah oziroma da je ?e slab?e Namre? danes sem bil kar malo presene?en nad tem, ko smo v avto hi?i testirali novo ?estico, staro 2 meseca, z maksimalno opremo. Da naredim povzetek kaj sploh pomeni Leaving in kaj pomeni Coming home: Leaving home pomeni, da ko pono?i odklenem vozilo z daljincem, se pri?gejo vse lu?i zato, da vidim pot do vozila Coming home pomeni, da ko pono?i ustavim in ugasnem vozilo (recimo, ko se pripeljem domov), ob izklpu vozila lu?i ?e vedno svetijo naprej za toliko ?asa, kolikor smo mu nastavili v nastavitvah zato, da vidim pot do doma No sedaj pa k dejstvom: 1. Leaving home pri ostalih znamkah, ko so lu?i nastavljene na AUTO: ko se pono?i pribli?ujem vozilu, ga z daljincem odklenem, se pri?gejo vse lu?i na vozilu (tako sprednje kot tudi zadnje); lahko se regulira ?as trajanja pri?ganih lu?i (od 30 sekund do 120 sekund) Leaving home pri Mazdi (zadnje generacije), ko so lu?i nastavljene na AUTO: ko se pono?i pribli?ujem vozilu, ga z daljincem odklenem, se pri?gejo vse lu?i na vozilu (tako sprednje kot tudi zadnje); ni mo?nosti nastavljanja ?asa pri?ganih lu?i - tovarni?ko narejeno na 30 sekund Torej problem, ki ga vidim tu je ta, da: - ni mo?nosti nastavljanja, koliko ?asa naj svetijo te lu?i (30 sekund je za nekatere premalo, ker v?asih sredi no?i nese? prtljago v avto in pol se ugasnejo in ne vidi? ve? poti nazaj do vhoda doma in more? ponovno odklepati vozilo, da se ponovno pri?gejo lu?i, da vidi? pot) - funkcija deluje tako pono?i kot sredi belega dneva (avto je bil na soncu, 40 stopinj, stikalo na AUTO in ob odklepu so se pri?gale vse lu?i) - ZAKAJ IN ?EMU TO? Mar ni funkcija AUTO namenjena tudi temu, da poleg tega, da med vo?njo "upravlja" dnevne LED in no?ne LED lu?i, da "upravlja" tudi funkcijo Leaving home? Torej je za funkcijo Leaving home ?isto vseeno, ?e imam pri Mazdi nastavljeno na AUTO ali na ON - vedno bo funkcija ena in ista (tako pono?i kot po dnevi). Totalni obsurd! 2. Coming home pri ostalih znamkah, ko so lu?i nastavljene na AUTO: pono?i se pripeljem na cilj in izklopim vozilo - vse lu?i ostanejo pri?gane ?e naprej toliko ?asa, kolikor sem nastavil v nastavitvah Coming home pri Mazdi (zadnje generacije), ko so lu?i nastavljene na AUTO: pono?i se pripeljem na cilj in izklopim vozilo - vse lu?i se takoj ob izklopu vozila ugasnejo in ?e ?elim uporabljati Coming home funkcijo, MORAM VEDNO, ?ele ko odprem voznikova vrata, potisniti ro?ico za "blendanje" proti sebi (prakti?no poblenda? sredi parkiri??a) in ?ele takrat se aktivira funkcija Coming home Vidim, da pri Mazdi tega ne znajo naredit tako, kot je treba (kot imajo ostali proizvajalci). Ni mi jasno, zakaj se vse lu?i pri odklepu vozila pri?igajo tako podnevi kot pono?i, ?e je nastavljeno na AUTO? ?koda, pa sem le mislil, da se bom vrnil na Mazdo in bil zadovoljen uporabnik. Vidim, da temu ne bo tako S tem sporo?ilom nikakor ne ?elim re?i, da bom izbral konkuren?no vozilo. ?elim samo re?i, da se nekatere stvari premikajo zelo po?asi oziroma da gredo v napa?no smer, kar je velika ?koda in posledi?no samo ote?ujejo nakup vozila. Mene je minilo, ko sem videl kaj takega. Pa sem se odlo?al med Mazdo 6 letnik 2015 (facelit), Mazdo 6 letnik 2017 (zadnja generacija) in ostalimi znamkami. Eh Mazdica.. res, da si prava lepoti?ka, ampak pametna pa spet nisi toliko
 7. No, potem sta o?itno kar dva na?ina mo?na, kako skopirat original SD kartico na neko drugo. ?e ne prime en na?in, mora ta drug robertos664 - se ?e odlo?amo doma, pa sem pri?el malo na forum po ve? kot 1 letu in vidim, da se kaj dosti ni spremenilo
 8. Srebrna je res mal?ek dra?ja, ampak zaradi tega, ker je pa? novej?a. Poskusi se zmenit za kak?en popust, sigurno se da ?e kaj naredit pri ceni
 9. ?e koga zanima: podatki v tej zadnji posodobitvi so od 2016 Q4 (?eprav ima NNG ?e 2 meseca zunaj 2017 Q1, ampak nemogo?e je pri?akovati, da bodo vedno zanje posodobitve na voljo, saj je potreben ?as, da se vsako posodobitev prilagodi za sistem). Kar se kopije kartic ti?e - tudi meni, ko sem ?e imel Mazdo 3 in original SD kartico, je ?lo brez problemov posodobit tako original kot tudi kopijo SD kartice, katero sem dejansko uporabljal v MZD, saj je bila veliko bolj odzivnej?a od originalne. Mislim, da original SD kartice niso class 10, ampak class 4 in razlika v delovanju navigacije je bila o?itna (vsaj pri meni). ?e me spomin ne vara mislim, da je potrebno na pravi na?in naredit kopijo SD kartice, da bo le ta pravilno in normalno delovala v MZD in da se jo bo lahko posodabljalo tako kot original. Ni dovolj, da naredi? iz enega okna "Copy - Paste" v okno nove SD kartice, ampak najprej s pomo?jo Toolboxa naredi? "Backup" original SD kartice na PC. Ko je to narejeno, odstrani? original SD kartico iz PC in vstavi? novo - hitrej?o SD kartico in s pomo?jo Toolboxa naredi? "Restore" na to novo kartico. Edino tako se ti bodo pravilno prenesle vse licence in podatki in edino tako bo sistem smatral, da je to polnovredna SD kartica. ?e vedno pa bo vezana samo in edino na tvoje vozilo
 10. Ta srebrna je novej?i model kar pomeni, da ima? ve? tovarni?ke garancije, saj je tudi skoraj 1 leto mlaj?a. Ta model ima tudi novej?i volan (ta ?rna ima starej?i volan, ker je starej?i model). Poleg tega ima? pri novej?emu modelu vsa 4 okna mo?nost odpreti samo s klikom na gumb, pri starem modelu to deluje samo na voznikovi strani (za ostala okna mora? dr?ati stikalo, da se odprejo). Ta novej?i model ima malo druga?no sredinsko konzolo, kjer se nahaja naslonjalo za roke. Poleg tega ima verjetno novej?i hardware za MZD. Skratka, jaz bi gledal ta novej?i model
 11. Hellow Po dolgem ?asu se doma ponovno odlo?amo za nakup Mazde. Tokrat bi se odlo?ili za Mazdo 6, letnik 2015, facelift-tan model. Na avtonetu je ena zanimiva pa mi prosim vi povejte, ali kdo pozna to vozilo (?eprav ni slovenska), gre za lastnika iz Medvod. On je to vozilo kupil pred 4 meseci v isti avtohi?i, kjer se sedaj ponovno prodaja ta isti avto. Gre za uvoz iz Francije od fizi?ne osebe, kilometri so kar realni (2 leti staro in 80.000 prevo?enih). Nikoli ni bil karamboliran ali po?kodovan, tu pa tam je bila kak?na praskica od parkiri??a, ampak je tudi to bilo popravljeno. Tako mi je bilo re?eno s strani tako prodajalca kot same avtohi?e. Gre za komisijsko prodajo. Po specifikacijah sode? to nikakor ni "Challenge" oprema, ampak bolj "Attraction" ali ?e kaj ve?? https://www.avto.net/ADS/details.asp?id=12273947&display=Mazda%20Mazda6%20CD150%20Challenge Kakr?nokoli mnenje bo dobrodo?lo. Hvala
 12. Jaz bom pa tako rekel/napisal: tudi na?i servisi so dobri, nekateri celo prijazni do strank (moj primer z A-Cosmos BTC). Zaupam jim, da so moje vozilo ustrezno posservisirali (kar se rednega servisa zadeva). Se pa strinjam s tem, ko je nekdo napisal, da takoj, ko se gre za neko ve?jo te?avo, o kateri niso seznanjeni, kako jo re?evati, se tudi oni obra?ajo na svoje vi?je in bolj usposobljene tehni?ne kadre. Konkretno za mojo te?avo "Loading navigation" so upo?tevali navodila, katera so prispela iz Avstrije. Ampak ve? ali manj je bilo to: namestite nov SW ali povozite isti SW. Torej tudi v Avstriji v takem primeru ne bi odpravili napake, ker je (o?itno) bila napaka v samem SW. Ne vem - ugibam. No, sedaj, ko pa MZD zmrzuje kljub temu, da smo namestili zadnji SW (celo 2x ?e se ne motim), pa spet nih?e nima re?itve. Tukaj pa se sedaj za?nejo te?ave, ker ni re?itve. Nih?e ne ve, zakaj se to dogaja in najla?je je re?i, da je tako delovanje normalno. Tu ne bo pomagala niti Avstrija, niti Nem?ija itd....ker se gre za te?avo, katera nastane nepri?akovano in nih?e ni seznanjen z njo, ampak jih (servis) stranka obvesti o te?avi. In v takih primerih oziroma za take primere bi bilo potrebno, da ima servis/uvoznik neko re?itev za stranko, da se stranka ne rabi ukvarjati s tem. Tega pa ni - o?itno nimajo postopkov, kako ravnati v takem primeru. To je problem, ?e mene kdo vpra?a. Kaj preostane taki stranki? Edino to, da se obrne na varstvo potro?nikov.
 13. Probal ze vsaj 5 razlicnih USB kljuckov. Vsi formatirani pred nalaganjem mp3jev. Prej ni bilo nikoli tezav s temi istimi kljucki...
 14. Meni tudi ne. Nimam pa ve? energije in volje, da bi se z zadevo ukvarjal. Zaradi narave dela, katerega opravljam, sem bil ?e preve? potrpe?ljiv.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.