Jump to content

mazda_gg

Members
 • Content Count

  72
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by mazda_gg

 1. Nove mazde, vas zaustavlja policija? Vidi slike prethodne poruke.
 2. Ometaju li nove mazde laserski mjera? brzine? Imam video nadzor. Poznato je da se infracrvena svjetlost na kameri vidi kao bijela. Kad 3 godine stara mazda 3 u?e u kadar, vidi se na kameri bijela svjetlost na mjestu lasera na ?ajbi. Nova cx5 jedva se vidi. Mo?da vi?e ne smeta laserskim mjera?ima brzine? mazda 3 mazda 3 cx5
 3. Pri?a mi jedan ?ovjek. Auto ispred njega skre?e desno i ?eka da pro?u pje?aci. On iza tog auta u mazdi, prvo stisne po plinu, onda namjerava trznut volan lijevo, ali mazda zako?i. To mo?e biti opasno.
 4. U Top Gear su razbili CX-5 kad su isprobavali. Ne znam koja epizoda.
 5. Jurim ja sa svojom mazdom 22 km/h, i ve? usporavam. I stao bi 1 m iza bijelog auta. Ali mazda je odlu?ila i zaustavila auto tako da sam stao 3 m iza bijelog auta. Dobro da iza mene nije bio MAC i pregazio me. Slika 1, "jurim" sa tendencijom usporavanja Slika 2, usporavam. Trenutak kasnije mazda zvu?ni signal BEEP i na displayu BRAKE ! Slika3, stojim na mjestu Kakova su va?a iskustva?
 6. Jedno, nadam se, ne glupo pitanje. cx5 kako se gasi radio? MUTE, VOLUME 0, to je OK, ima li OFF?
 7. Ja bi trebal kupiti samo tu prednju prozirnu plastiku i tesnilno maso za desni far. Ima li negdje original u prodaji jeftiniji od ovog? Neznam jeli to za USA model, ili EU model. http://www.headlight-headlamp.com/Mazda6-Mazdaspeed6-GG-Headlight-Lens-Cover-Foggy-Plastic-Glass-Lenses-Covers-Shell-Replacement-Repair.html 100 eura jedno plasti?no "staklo"
 8. Korak 4 me malo pla?i. Jeli to za plasti?ni far ili samo za stakleni?
 9. ?ivjo, najprej imam vpra?anje. Kako deluje Follow Me Home na cx-5 mk2? Pridem do parkiri??a, zaklenem mazdo in lu?ka ugasne. Zakaj se ne bi za nekaj ?asa vklju?ili? A sad o mazdi 6 gg Negdje kad je mazda imala skoro 5 let sam videl da xenon slabije svetli nego kad je bila nova mazda. Prije isteka garancije 5 let mi je crkel motori? u xenon faru. U servisu su zamenili far, ostavili moje ?arulje i novi (levi) far je svetlil ja?e od starog desnog. Tako da nije do balasta nego do optike (le?e). Taj model mazde nema ?pigl pa je to skroz ?udno. Sad mazda ima 12+ let i oba fara svetle jadno.
 10. Imam vi?e sre?e nego pameti. Moje ju?era?nje stiskanje gumbi nasumice izgleda da nije reboot nego reset. Kamera sada pokazuje to?no. Ne znam kako. Mo?da je kod ugradnje ne?to zabrljano i sad je to resetirano pa pokazuje to?no. Prije Poslije Produ?io sam ?ute linije na fotografiji. Na lijevoj strani se vidi razlika (strelica pokazuje).
 11. Na ?alost svaki novi firmware mo?e imat drugu kombinaciju. Probal sam i ja, ta 3 dugmeta kao na slici iako druga?ije ozna?ena rade reboot. A ako slijedim oznake Mute, Music and Favourite ide u test menu, ali nema ni?ta pod brojem 11. Isprobavao sam slu?ajnim odabirom, 3 ova gumba, pa tri ona... Jedino sam prona?ao u nekoj kombinaciji Upgrade Firmware i drugo, bar CPU, MEM MP (vidi sliku):
 12. Jeste li ovo ve? vidjeli? Na drugoj slici se pojavljuje Adjusment. Mo?da je i ?telanje kamere tu? MAZDA CONNECT CMU SOFTWARE UPDATING PROCEDURE ONLY2019~ Onwards for MAZDA Connect II ONLY2019~ Onwards for MZD Connect II DESCRIPTION.... .1.Turnon ignitionor ACC with push button start. 2.Pressthe volume mute button and keep pressing it. 3.Additionally, press Music and Favourite buttons at the same time for 3-5 seconds and the DiagnosticTest Screen will appear.
 13. Ni?ta ne ko?ta da ja i dalje isprobavam, jedino mi nedostaje jedna nekori?tena kartica ili image kartice i serijski broj kartice. Ako se provajderu pojavi moj VIN na drugoj kartici, to mu ne bi trebalo smetati. Nekon ?to sam napravio prvi upgrade, na kartici su se stvorile dvije nove datoteke pod imenom Not Used Kada sam ponovo pokrenuo upgrade (po drugi puta) dobio sam poruku Prvo stavi karticu u vozilo. Udaljeni sustav ju je vidio kao nekori?tenu. Pitanje je kaj bi bilo da sam pobrisao VIN. U oglasima ima more kartica koje se prodaju za 60 Eura. Nekako ih kopiraju. Kako se ja ne mislim ubaci
 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tek sad sam pro?itao da je Boss spomenuo vakum cevke i rado bi pobrisao svoj post. To se ne mo?e?
 15. Ne ku?im google translate: Keep moving, you can't update cartography ... Mislim da ka?e? kako upgrade ne dela nakon 3 leta. Ako napravim backup nove kartice i pohranim original, a koristim backup 3 godine. Nakon 3 godine backup bacim, a sa originalom se spojim na navteq upgrade, on bu "mislil" da sam kupio novu karticu kod mazda dilera. Nije navteq upgrade jako napredan. Kad sam se spojio sa mazda sd karticom, po e-mail adresi je mislio da ?elim a?urirati Renault. e-mail sam prije 6 godina koristio za a?uriranje navigacije u Renaultu. Kada je krenuo upgrade nasilno sam prekinuo, zamjenio s
 16. Kartica nakon 3 godine vi?e nema upgrade. To je razlog da se napravi backup prije upotrebe. Gotovo sam siguran da znam kako ju kopirati, a da radi. Otkrio sam 2 na?ina kako kopirat kori?tenu karticu. Nigdje na internetu nisam prona?ao da to jo? netko zna. Nemam nekori?tenu ina?e bi ve? isprobao. Nije da mi treba ali me veseli. Ako netko ima nekori?tenu karticu, molim stavite image na Google drive. Napravit ?u vam backup i ako uspije da radi, po?aljem vam po?tom karticu o svom tro?ku. Trebam i serijski broj kartice (u DOS komanda DIR). Kako kopirati: http://www.mazda-si.net/topic/15445-c
 17. Nisam ni?ta napravio, morat ?u u mazda servis reklamirat. Prvo, ne znam jeli te upute odgovaraju cx-5 2019. Onda ne znam ovo to?no protuma?it: Po?to nije rekao da upalim svjetla, odkud sad da ih ugasim? -TURN OFF HEADLIGHTS - stavim na off ali i dalje svijetli, valjda je to ok -SWITCH LIGHT SWITCH IN FOLLOWING ORDER OFF TNS OFF TNS OFF Kako da stavim na OFF kad sam to ve? napravio u prethodnom koraku? Kaj je TNS? ( tail, number/license & sidelight) pozicija? Probao sam 3 -4 puta bez uspjeha
 18. Ako ho?u parkirati u sredinu parkirnog mjesta, a gledam u zadnju parking kameru, moram "fulat" 25 cm. Auto na slici je savr?eno parkiran izme?u rinzola i ?ute linije, ali to na kameri ne izgleda tako. Kako je na va?im kamerama? Kod parkiranja izme?u 2 auta, to mo?e lo?e zavr?iti. Ina?e, kamera je original mazda genue parts naknadno ugra?ena u mazda servisu u Zagrebu. Serviser ka?e da na kameri nema nikakovog mehani?kog ?telanja. Ja si mislim, mo?da ima neko elektronsko? Svaki savjet je dobro do?ao.
 19. Mazda 6 Activ (5 vrata) 2007. godina. Ako netko zna, guma ozna?ena crveno, mo?e li se nova samo gurnuti ili tra?i slo?enije radove? Najte zamerit kaj ne pi?em na Slovenskom.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.